A360
Reality Capture Studio

Thailand Pavilion

  • หนึ่งความภูมิใจของทีมงาน A360 ที่ได้เก็บประสบการณ์เสมือนจริงรูปแบบ VR Tour และ VR360 บู๊ทประเทศไทย งานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo) ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษาแก่สาธารณชน ด้วยการแสดงถึงนวัตกรรมล่าสุด ความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์ ทั้งยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน พร้อมเรียนรู้ความก้าวหน้า และพัฒนาการของศาสตร์แขนงต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ระยะเวลาการถ่ายทำ

2 วัน แบ่งเป็นการแสดงภายนอก 1 วัน และภายใน อาคารจัดแสดงอีก 1 วัน

ความท้าทาย

  • มีผู้เข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดงทั้งวัน ตั้งแต่เปิดถึงปิด
  • สภาพแสงภายในค่อนข้างมืด ถึงมืดสนิท
  • สื่อที่จัดแสดงมีหลากหลายทั้ง วัตถุ ภาพ แสง สี เสียง
  • ต้องรองรับการดูผ่านแว่น VR

การถ่ายทำ

  • เราถ่ายลานด้านหน้าอาคารช่วงเช้าก่อนพาวิลเลี่ยนเปิด ถ่ายภาพที่มีคนน้อยที่สุดเพื่อให้เห็นบรรยากาศโดยรวม แล้วกลับมาถ่ายซ้ำอีกทีช่วงกลางคืนก่อนพื้นที่จัดแสดงปิด เพื่อเก็บภาพและวีดีโอบรรยากาศการแสดงไฟที่เห็นเด่ดชัดในช่วงค่ำ
  • ภายในอาคารห้องที่ 2-4 จะมีการเคลื่อนไหว ดังนั้นเราจึงเก็บทั้งภาพและวีดีโอ 360 เพื่อนำไปใช้รองรับการรับชมที่หลากหลายอุปกรณ์
  • สิ่งที่พิเศษคือ เราถ่ายวีดีโอรูปแบบ Live Pano เป็นการผสมวีดีโอเฉพาะจุดลงไปในภาพ 360 เพื่ออธิบายบริบทบรรยากาศ ณ จุดนั้นให้ดียิ่งขึ้น
รูปแบบการนำเสนอ

เน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทุกคนสามารถเข้าใจ
บรรยากาศ Thailand Pavilion ช่วงกลางวัน
บรรยากาศกลางคืน
ห้องจัดแสดง 2
ห้องจัดแสดง 4
ลานแสดงนอกอาคาร
ห้องจัดแสดง 1
ห้องจัดแสดง 3
พื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก
เวทีการแสดงหลัก

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

วันที่

20 มีนาคม, 2022

ประเภทงาน

VR Tour, VR360