World Expo Dubai 2022

Thailand Pavilion หนึ่งความภูมิใจของทีมงาน A360 ที่ได้เก็บประสบการณ์เสมือนจริงรูปแบบ VR Tour และ VR360 บู๊ทประเทศไทย งานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo) ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษาแก่สาธารณชน ด้วยการแสดงถึงนวัตกรรมล่าสุด ความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์ ทั้งยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน พร้อมเรียนรู้ความก้าวหน้า…

  • 05/05/2022